Shakllar hujjatlarini
Bosh > Shakllar hujjatlarini
Sahifaning oxirgi yangilanish sanasi: 11 03 2016

Ichki va xalqaro yo'nalishlarda temir yo'l transporti bilan yuk va yo'lovchilarni tashish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish xuquqini beruvchi litsenziyalarni taqdim etish
1 Litsenziya olish uchun "O'zdavtemiryo'lnazorat" DI ga taqdim etiladigan hujjatlar bilan birga topshiriladigan ilova xat namunasi.
2 Litsenziya taqdim etish uchun ariza namunasi.
3 Litsenziya olish arizasiga ilova qilinuvchi "harakat tarkibi ro'yxati" blankasining namunasi.
4 Litsenziya olish arizasiga ilova qilinuvchi "xizmat ko'rsatish personali ro'yxati" blankasining namunasi.

     O'zbekiston Respublikasi temir yo'llarda yuk va yo'lovchilar tashish xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan mahalliy va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha temir yo'l transportida yo'lovchilarni hamda yuklarni tashish faoliyatini

Lokomotivlar, yuk va izotermik vagonlarning xizmat muddatini uzaytirishda texnik qarorlarning ishlab chiqarishda foydalanishini kelishish xaqida guvohnomana
1 Lokomotivlar, yuk va izotermik vagonlarning xizmat muddatini uzaytirishda texnik qarorlarning ishlab chiqarishda foydalanishini kelishish xaqida guvohnomani taqdim etish uchun ariza blankasining namunasi.
2 Lokomotivlar, yuk va izotermik vagonlarning xizmat muddatini uzaytirishda texnik qarorlarning ishlab chiqarishda foydalanishini kelishish xaqida guvohnomani taqdim etish uchun ariza blankasi.
3 Lokomotiv (lar) xizmat muddatini uzaytirish texnik qarori blankasi.
4 Yuk va izotermik vagonlar xizmat muddatini uzaytirish texnik qarori blankasi.
5 Lokomotivlar, yuk va izotermik vagonlarning xizmat muddatini uzaytirishda texnik qarorlarning ishlab chiqarishda foydalanishini kelishish xaqida taqdim etilgan guvohnoma namunasi.

     Temir yo'l harakat tarkibining xizmat muddatini uzaytirish texnik yechimlarni ishlab chiqarishda foydalanish xuquqini beruvchi GUVOHNOMA taqdim etishda

Ob'ektlar, mahsulot va texnologiyalarni foydalanishga qabul qilishda ularning temir yo'l transporti sohasida o'rnatilgan talablarga muvofiqligi xulosasi
1 Оb'ektlar, mahsulot va texnologiyalarni foydalanishga qabul qilish ishlarini va loyihalarini amalga oshirish xuquqini beruvchi xulosani taqdim etish arizasi blankasining namunasi.
2 Ob'ektlar, mahsulot va texnologiyalarni foydalanishga qabul qilish ishlarini va loyihalarini amalga oshirish xuquqini beruvchi xulosani taqdim etish arizasi blankasi
3 Xulosa olish arizasiga ilova qilinuvchi xizmat ko'rsatish personali ro'yxatining namunasi.
4 Ob'ektlar, mahsulot va texnologiyalarni foydalanishga qabul qilish ishlarini va loyihalarini amalga oshirish xuquqini beruvchi taqdim etilgan xulosa namunasi.

     Loyihalarni va ob'ektlarni, mahsulotlarniva texnologiyalarning loyihalarini hamda foydalanishga qabul qilish bo'yicha ishlarni amalga oshirish xuquqini beruvchi XULOSANI taqdim etishda