Litsenziya
Sahifaning oxirgi yangilanish sanasi: 22 12 2017

Mahalliy va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha temir yo'l transportida yo'lovchilarni hamda yuklarni tashish faoliyatini litsenziyalash to'g'risida
NIZOM

I. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Nizom mahalliy va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha temir yo'l transportida yo'lovchilarni hamda yuklarni tashish faoliyatini litsenziyalash tartibini belgilaydi.

2. Aholining hayoti va sog'ligini xavf ostiga qo'ygan tabiiy ofatlar, epidemiyalar, yirik avariyalar oqibatlarini tugatish va Hukumatning qarorlari bo'yicha avariya-qutqarish va tiklash ishlari amalga oshirilishi va muruvvat yuklari etkazib berilishi talab etilishi bilan bog'liq tashishlarni amalga oshirishga, shuningdek Faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi Qonunning 9-moddasida nazarda tutilgan korxonalar va muassasalarga litsenziya olish talab etilmaydi.

3. Litsenziyalarni berish, litsenziyaning amal qilishini to'xtatib turish yoki tugatish, shuningdek uni bekor qilish va qayta rasmiylashtirish to'g'risidagi qarorlar Aviatsiya va temir yo'l transporti sohasidagi faoliyatni litsenziyalash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining komissiyasi (keyingi o'rinlarda Komissiya deb ataladi) tomonidan qabul qilinadi. Zarur hollarda Komissiya qarorlari so'rovnoma yo'li bilan qabul qilinishi mumkin.

Temir yo'l transporti sohasida litsenziyalash bo'yicha kichik komissiya (keyingi o'rinlarda kichik komissiya deb ataladi) ekspert xulosalar hamda Komissiyaning litsenziya berish yoki litsenziya berishni rad etish, litsenziyaning amal qilishini to'xtatish yoxud bekor qilish to'g'risidagi qarorlari loyihalarini tayyorlaydi va ularni ko'rib chiqish uchun Komissiyaga kiritadi, litsenziyalarning amal qilishini to'xtatish va tiklash to'g'risida qaror qabul qiladi. O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi kichik komissiyaning ishchi organi funktsiyasini bajaradi.

4. Mahalliy va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha temir yo'l transportida yo'lovchilarni hamda yuklarni tashish faoliyati faqat yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.

5. Mahalliy va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha temir yo'l transportida yo'lovchilarni hamda yuklarni tashish faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun namunaviy (oddiy) litsenziyalar beriladi.

Litsenziya talabgorining arizasiga ko'ra litsenziya umuman faoliyat turiga yoxud uning quyidagi qismlariga beriladi:

mahalliy yo'nalishda yo'lovchilar tashish;

xalqaro yo'nalishda;
yo'lovchilar tashish;
mahalliy yo'nalishda;
yuk tashish;
xalqaro yo'nalishda yuk tashish.

6. Mahalliy va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha temir yo'l transportida yo'lovchilarni hamda yuklarni tashish faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziya kamida 5 yil muddatga beriladi. Litsenziyaning amal qilishi litsenziya berilgan kundan boshlab hisoblanadi.

II. Litsenziya talablari va shartlari

7. Quyidagilar temir yo'l transportida yo'lovchilarni va yuklarni tashish faoliyatini amalga oshirishda litsenziya talablari va shartlari hisoblanadi:

qonun hujjatlariga, yuklarni tashish qoidalariga, yo'lovchilar va bagajni tashish qoidalariga majburiy rioya qilish; harakat xavfsizligini, texnika xavfsizligini, yong'in xavfsizligini, ishlab chiqarish sanitariyasi va ekologiya talablari hamda normalarini ta'minlash;

yo'lovchilar va yuk tashish uchun foydalaniladigan harakatlaniladigan tarkibning, shuningdek xodimlarning temir yo'l transportida belgilangan talablarga muvofiqligi;

litsenziyalanadigan faoliyatni amalga oshirish uchun amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan zarur guvohnomalar, sertifikatlar va boshqa hujjatlarning mavjud bo'lishi; litsenziyalanadigan faoliyatning litsenziyada ko'rsatilgan harakat zonasi doirasida amalga oshirilishi;

shartnomalar tuzishda mijozlarning talabiga ko'ra hamda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tekshirishlar o'tkazish paytida nazorat qiluvchi organlarga litsenziyani taqdim etish;

O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasining talabiga ko'ra litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishini tekshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalar bo'yicha zarur axborotni unga taqdim etish.

8. Litsenziya bitimida mazkur Nizomning 7-bandida sanab o'tilganlardan aniq litsenziya talablari va shartlari nazarda tutilishi mumkin.

III. Litsenziya olish uchun zarur bo'lgan hujjatlar

9. Litsenziya olish uchun litsenziya talabgori quyidagi hujjatlarni taqdim etadi:

yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli, uning joylashgan joyi (pochta manzili), bank muassasasining nomi va bank muassasasidagi hisob raqami, faoliyatning litsenziyalanadigan turi (yoxud uning bir qismi) va faoliyatning mazkur turi amalga oshiriladigan muddat ko'rsatilgan holda litsenziya berish to'g'risidagi ariza;

yuridik shaxsning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning nusxasi;

litsenziya talabgorining arizada ko'rsatilgan faoliyat turiga oid litsenziya talablari va shartlarini bajarish imkoniyatini tasdiqlovchi ma'lumotlar (hujjatlarda harakatlanadigan tarkib parki mavjudligi, uning tipi, miqdori, arizada ko'rsatilgan faoliyatga jalb qilingan xodimlarni tanlash va ularning tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak);

ariza ko'rib chiqilganligi uchun litsenziya talabgori tomonidan yig'im to'langanligini tasdiqlovchi hujjat.

10. Litsenziya talabgoridan mazkur Nizomda nazarda tutilmagan hujjatlar taqdim etilishini talab qilishga yo'l qo'yilmaydi. 11. Hujjatlar litsenziya talabgori tomonidan O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasiga bevosita yoxud ularning olinganligi to'g'risidagi bildirishnoma bilan pochta aloqasi vositasi orqali etkazib beriladi.

Hujjatlar kichik komissiyaning mas'ul kotibi tomonidan ro'yxat bo'yicha qabul qilinadi, uning nusxasi hujjatlar qabul qilib olinganligi to'g'risidagi sana haqida belgi qo'yilgan holda ariza beruvchiga yuboriladi (topshiriladi). Kichik komissiya kotibi vaqtincha bo'lmagan taqdirda, uning funktsiyalarini kichik komissiya raisi tomonidan belgilanadigan shaxs bajaradi.

12. Ishonchli bo'lmagan yoki soxtalashtirilgan ma'lumotlar taqdim etilganligi uchun litsenziya talabgori qonun hujjatlariga muvofiq javob beradi.

IV. Arizalarni ko'rib chiqish va litsenziya berish yoki
litsenziya berishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilish

13. Litsenziya talabgorining arizasi ko'rib chiqilganligi uchun O'zbekiston Respublikasida belgilangan eng kam oylik ish haqining bir baravari miqdorida yig'im undiriladi.

Litsenziya talabgorining arizasi ko'rib chiqilganligi uchun yig'im summasi O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasining bank hisob raqamiga o'tkaziladi. Litsenziya talabgori berilgan arizadan voz kechgan taqdirda to'langan yig'im summasi qaytarilmaydi. 14. Mahalliy va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha temir yo'l transportida yo'lovchilarni hamda yuklarni tashish faoliyatini litsenziyalash mazkur Nizomga ilova qilinayotgan sxemaga muvofiq amalga oshiriladi.

Litsenziya talabgoriga litsenziya berish yoki litsenziya berishni rad etish to'g'risidagi qaror litsenziya talabgorining arizasi olingan kundan boshlab o'ttiz kundan ortiq bo'lmagan muddatda qabul qilinadi.

Kichik komissiya ariza olingan kundan boshlab 20 kundan ortiq bo'lmagan muddatda hujjatlarni ko'rib chiqadi, ular bo'yicha ekspert xulosasini tayyorlaydi va litsenziya talabgoriga litsenziya berish yoki litsenziya berishni rad etish to'g'risidagi taklifni tegishli qaror protokoli loyihasi bilan.

Komissiyaga tasdiqlash uchun taqdim etadi. Komissiya kichik komissiyaning taklifi olingandan keyin o'n kundan ortiq bo'lmagan muddatda uni ko'rib chiqadi va qabul qilingan qaror to'g'risidagi protokolni tasdiqlaydi. Komissiya tomonidan qabul qilingan qaror protokoli Komissiya raisi (uning o'rinbosari) tomonidan imzolanadi.

15. O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi litsenziya talabgorini qabul qilingan qaror to'g'risida tegishli qaror qabul qilingan kundan keyin uch kun mobaynida xabardor qiladi.

Litsenziya berishga qaror qabul qilinganligi to'g'risidagi bildirishnoma bank hisob raqamining rekvizitlari, davlat bojini to'lash muddati ko'rsatilgan holda yozma shaklda litsenziya talabgoriga yuboriladi (topshiriladi).

Litsenziyalovchi organ bilan litsenziat o'rtasidagi o'zaro huquq va majburiyatlarni belgilovchi litsenziya bitimi

O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi bilan litsenziat o'rtasida tuziladi va unda quyidagilar bo'lishi kerak:

bitimni imzolagan shaxslarning familiyasi, ismi, otasining ismi, lavozimi;
tomonlarning rekvizitlari; amalga oshirilishiga litsenziya berilayotgan aniq faoliyat turining nomi;
litsenziyaning amal qilish muddati;
litsenziatga qo'yiladigan litsenziya talablari va shartlari;
litsenziya bitimi talablari va shartlari buzilganligi uchun tomonlarning javobgarligi;
litsenziat tomonidan litsenziya bitimi talablari va shartlari bajarilishini O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi tomonidan nazorat qilish tartibi.
Litsenziya bitimi ikki nusxada litsenziat va O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi uchun bir nusxadan tuziladi.

16. Litsenziya blankalari qat'iy hisobot beriladigan hujjatlar hisoblanadi, hisobga olish seriyasiga, tartib raqamiga va himoyalanish darajasiga ega bo'ladi. Litsenziya blankalari namunalari O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi tomonidan ishlab chiqiladi, Komissiya tomonidan tasdiqlanadi hamda O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasining buyurtmasiga ko'ra Davlat belgisi davlat-ishlab chiqarish birlashmasida bosmaxona usulida tayyorlanadi. Litsenziya blankalari hisobga olinishi, saqlanishi va maqsadli foydalanilishi uchun O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi rahbari javob beradi.

17. Litsenziya O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi tomonidan, litsenziya talabgori davlat boji to'langanligini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etgandan va litsenziya bitimini imzolagandan keyin ikki kun muddatda rasmiylashtiriladi va beriladi. Litsenziya Komissiya raisi (uning o'rinbosari) tomonidan imzolanadi.

18. Litsenziat litsenziya berish to'g'risida qaror qabul qilinganligi haqidagi bildirishnoma yuborilgan (topshirilgan) paytdan boshlab uch oy mobaynida O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasiga litsenziya berilganligi uchun davlat boji to'langanligini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etmagan yoxud litsenziya bitimini imzolamagan taqdirda Komissiya litsenziyani bekor qilishga haqlidir.

19. Litsenziya berish Faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 17-moddasida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha rad etilishi mumkin. Litsenziya talabgori litsenziya berish rad etilishi to'g'risidagi qaror, shuningdek O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi va/yoki kichik komissiya mansabdor shaxsining xatti-harakati (harakatsizligi) ustidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqiga egadir.

20. Litsenziya berishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilingan taqdirda rad etish to'g'risidagi bildirishnoma litsenziya talabgoriga rad etishning aniq sabablari va litsenziya talabgori ko'rsatib o'tilgan sabablarni bartaraf etib hujjatlarni takroran ko'rib chiqishga taqdim etishi uchun etarli bo'lgan muddat ko'rsatilgan holda yozma shaklda yuboriladi (topshiriladi). Litsenziya berishni rad etish haqidagi xabarnomada ko'rsatilgan muddat kamchiliklarni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan vaqtga mutanosib bo'lishi kerak.

21. Litsenziya talabgori tomonidan litsenziya berish rad etilishiga asos bo'lgan sabablar bartaraf etilgan taqdirda, hujjatlarni takroran ko'rib chiqish litsenziya talabgorining arizasi bilan birgalikda barcha zarur hujjatlar olingan kundan boshlab o'n kundan ortiq bo'lmagan muddatda amalga oshiriladi.

Bunda kichik komissiya hujjatlar qayta taqdim etilgandan keyin olti kun mobaynida ular bo'yicha ekspert xulosasini tayyorlaydi va litsenziya talabgoriga litsenziya berish yoki litsenziya berishni rad etish to'g'risidagi taklif bilan tegishli qaror protokoli loyihasini Komissiyaga tasdiqlash uchun taqdim etadi.

Komissiya kichik komissiyaning taklifi olingandan keyin to'rt kun muddatda uni ko'rib chiqadi va qabul qilingan qaror to'g'risidagi protokolni tasdiqlaydi. Komissiya tomonidan qabul qilingan qaror protokoli Komissiya raisi (uning o'rinbosari) tomonidan imzolanadi. Litsenziya talabgorlarining arizalari takroran ko'rib chiqilganligi uchun yig'im undirilmaydi.

Litsenziya talabgorining arizasini qayta ko'rib chiqishda ilgari litsenziya berishni rad etish to'g'risidagi bildirishnomada ko'rsatilmagan yangi asoslar bo'yicha litsenziya berishni rad etishga yo'l qo'yilmaydi.

Litsenziya berish rad etilganligi to'g'risidagi bildirishnomada ko'rsatilgan muddat o'tgandan keyin berilgan ariza yangidan berilgan ariza deb hisoblanadi.

V. Litsenziyalarni qayta rasmiylashtirish, ularning amal qilish muddatini uzaytirish va dublikat berish

22. Litsenziat qayta tashkil etilgan, uning nomi yoki joylashgan joyi (pochta manzili) o'zgargan taqdirda, litsenziat yoki uning huquqiy vorisi qayta ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin bir oy muddatda O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasiga ko'rsatib o'tilgan ma'lumotlarni tasdiqlovchi tegishli hujjatlar ilova qilingan holda litsenziyani qayta rasmiylashtirish to'g'risida ariza berishi shart.

23. Litsenziya qayta rasmiylashtirilgunga qadar litsenziat ko'rsatib o'tilgan faoliyatni ilgari berilgan litsenziya asosida amalga oshiradi.

24. O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi litsenziyani qayta rasmiylashtirishda litsenziyalar reestriga tegishli o'zgartirishlar kiritadi. Litsenziyalarni qayta rasmiylashtirish

O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi tomonidan tegishli hujjatlar ilova qilingan holda litsenziyani qayta rasmiylashtirish to'g'risida ariza olingan kundan boshlab besh kun mobaynida amalga oshiriladi. Litsenziyalarni qayta rasmiylashtirishda litsenziya talabgorining litsenziya berish to'g'risidagi arizasi ko'rib chiqilganligi uchun to'lanadigan summaning yarmi miqdorida yig'im undiriladi.

25. Litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirish litsenziatning arizasiga ko'ra amalga oshiriladi.

Litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirish to'g'risidagi ariza O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasiga litsenziyaning amal qilish muddati tamom bo'lishidan ikki oy oldin berilishi kerak.

Litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirish yoki uni uzaytirishni rad etish to'g'risidagi qaror litsenziya berish uchun nazarda tutilgan tartibda qabul qilinadi.

26. Yo'qotib qo'yilgan yoki yaroqsiz holga kelib qolgan amal qilish muddati tugamagan litsenziya o'rniga litsenziatning arizasiga ko'ra dublikat berilishi mumkin. Litsenziya dublikatlari berishda litsenziya talabgorining litsenziya berish to'g'risidagi arizasi ko'rib chiqilganligi uchun to'lanadigan summaning yarmi miqdorida yig'im undiriladi.

VI. Litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishini nazorat qilish

27. Litsenziat tomonidan litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishini nazorat qilish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi tomonidan amalga oshiriladi.

28. Litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishda O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi o'z vakolatlari doirasida quyidagi huquqlarga ega bo'ladi:

litsenziat tomonidan litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda rejali tekshirish;

litsenziya talablari va shartlari litsenziat tomonidan buzilganligidan dalolat beruvchi hollar mavjud bo'lgan taqdirda litsenziat tomonidan litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishini qonunda belgilangan tartibda rejadan tashqari tekshirish;

litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishini tekshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalar yuzasidan litsenziatdan zarur axborotni so'rash va olish;

tekshirishlar natijalari asosida litsenziat tomonidan litsenziya talablari va shartlarining aniq buzilishlarini ko'rsatgan holda dalolatnomalar (ma'lumotnomalar) tuzish;

litsenziatga aniqlangan qonun buzilishlarini bartaraf etish majburiyatini yuklovchi qarorlar chiqarish, bunday qonun buzilishlarini bartaraf etish muddatlarini belgilash;

kichik komissiyaga ko'rib chiqish uchun litsenziyaning amal qilishini to'xtatib turish, to'xtatish yoxud litsenziyani bekor qilish to'g'risida qaror kiritish;

temir yo'l transporti sohasida yo'lovchilarni hamda yuklarni tashish faoliyatining xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan litsenziyasiz amalga oshirishning aniqlangan hollari to'g'risidagi materiallarni qonun hujjatlarida nazarda tutilgan chora-tadbirlarni ko'rish uchun belgilangan tartibda soliq organlariga yuborish.

29. Litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishini tekshirish chog'ida O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasining tekshiruvchi xodimlari tomonidan ikki nusxada dalolatnoma tuziladi, uning bir nusxasi litsenziatga beriladi, ikkinchi nusxasi O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasida qoladi.

VII. Litsenziyaning amal qilishini to'xtatib turish, to'xtatish, litsenziyani bekor qilish

30. Litsenziyaning amal qilishini to'xtatib turish kichik komissiya tomonidan Faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 22-moddasida nazarda tutilgan hollarda va tartibda amalga oshiriladi.

Kichik komissiyaning litsenziyaning amal qilishini to'xtatib turish to'g'risidagi qarori yuzasidan sudga shikoyat qilinishi mumkin. Litsenziyaning amal qilishini to'xtatib turish asossiz ekanligi sud tomonidan e'tirof etilgan taqdirda, kichik komissiya litsenziat oldida litsenziatga etkazilgan zarar miqdorida javob beradi.

31. Litsenziyaning amal qilishini to'xtatish Faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 23-moddasida nazarda tutilgan hollarda va tartibda Komissiyaning qaroriga ko'ra amalga oshiriladi.

Komissiyaning litsenziyaning amal qilishini to'xtatish to'g'risidagi qarori yuzasidan sudga shikoyat qilinishi mumkin. Litsenziyaning amal qilishini to'xtatish asossiz ekanligi sud tomonidan e'tirof etilgan taqdirda, Komissiya litsenziat oldida litsenziatga etkazilgan zarar miqdorida javob beradi.

32. Litsenziyani bekor qilish Faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 24-moddasida nazarda tutilgan hollarda va tartibda Komissiyaning qaroriga ko'ra amalga oshiriladi.

Komissiyaning litsenziyani bekor qilish to'g'risidagi qarori yuzasidan sudga shikoyat qilinishi mumkin. Litsenziyani bekor qilish asossiz ekanligi sud tomonidan e'tirof etilgan taqdirda, Komissiya litsenziat oldida litsenziatga etkazilgan zarar miqdorida javob beradi.

VIII. Litsenziyalar reestri

33. O'zdavtemiryo'lnazorat inspektsiyasi litsenziyalar reestrini yuritadi. Litsenziyalar reestrida quyidagilar ko'rsatilishi kerak: yuridik shaxsning nomi, uning tashkiliy-huquqiy shakli, pochta manzili, telefoni;

litsenziya berilgan sana va uning tartib raqami;

litsenziyalarning amal qilish muddati; umuman faoliyat turiga yoki uning bir qismiga litsenziya berish to'g'risidagi ma'lumotlar;

litsenziyalarni qayta rasmiylashtirish, amal qilish muddatini uzaytirish, amal qilish muddatini to'xtatib turish va tiklashning asosi va sanasi; litsenziyalarning amal qilishini to'xtatish asoslari va sanasi;

litsenziyalarni bekor qilish asoslari va sanasi; dublikat berishning asoslari va sanasi.

34. Litsenziyalarning reestrlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlar litsenziyalovchi organning veb-saytiga joylashtiriladi va tanishib chiqish uchun ochiq bo'ladi.

IX. Davlat boji to'lash tartibi

35. Temir yo'l transportida yo'lovchilarni hamda yuklarni tashish faoliyatini amalga oshirishga litsenziya berilganligi va uning amal qilish muddati uzaytirilganligi uchun davlat boji O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan miqdorlarda undiriladi. Harakatlanadigan tarkib soni to'ldirilgan (ko'paytirilgan) taqdirda davlat boji qo'shimcha ravishda harakatlanadigan tarkibning har bir birligi uchun undiriladi. Litsenziyalar berilganligi uchun undiriladigan davlat boji mablag'lari to'liq respublika byudjetiga o'tkaziladi.